Home    A Ground Breaking Ceremony @ Emerald Ao Nang Condominium

A Ground Breaking Ceremony @ Emerald Ao Nang Condominium

A ground breaking ceremony was held on Sunday 28th February 2016 to celebrate the start of construction of the Emerald Ao Nang Condominium at Ao Nang, Krabi, Thailand by Khun Sawit Ketroj, President of Emerald Development Group and his staffs.

A Ground Breaking Ceremony @ Emerald Ao Nang Condominium

A Ground Breaking Ceremony @ Emerald Ao Nang Condominium

A Ground Breaking Ceremony @ Emerald Ao Nang Condominium

A Ground Breaking Ceremony @ Emerald Ao Nang Condominium

ลงเสาเอกที่โครงการเอ็มเมอรัลด์อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็มเมอรัลด์ ดีเวลลอปเม้นกรุ๊ป นำโดยคุณสาวิตร เกตุโรจน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำทีมงานร่วมทำพิธีลงเสาเอก ที่โครงการ เอ็มเมอรัลด์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการต่อไป

Comments

comments

Related Articles

  • Emerald Development Group

    1 week 3 days ago

    Happy Children's Day 2018 #HappyChildrensDay2018